แจ้งรายชื่อการส่งหมอนฟักทองให้ลูกค้าทราบ

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าค่ะ

  วันที่ส่งสินค้า
  ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
  พัสดุธรรมดา/ลงทะเบียน
  พัสดุ EMS
  17 มี.ค. 61 คุณดาลัด จ.ปทุมธานี PB037902927TH -
  16 มี.ค. 61 คุณดาวเรือง ปณ.แปลงยาว - Ems1:ET477756211TH
  Ems2:ET477756225TH
  15 มี.ค. 61 คุณสุธิชา ปณ.บางนา PB037904945TH -
  13 มี.ค. 61 คุณชัชฎาภรณ์ จ.กทม. - Ems1:ET477738306TH
  Ems2:477738310TH
  13 มี.ค. 61 คุณสุนันทรา จ.แพร่ - ET477741870TH
  8 มี.ค. 61 คุณอำไพ ปณ.จระเข้บัว - EU129529993TH
  8 มี.ค. 61 คุณสาวิตรี ปณ.ขอนแก่น - EU129525869TH
  6 มี.ค. 61 คุณจันทร์เพ็ญ ปณ.ส่องดาว - EU129543964TH
  5 มี.ค. 61 คุณสุกัญญา ปณ.ภาษีเจริญ - EU129523868TH
  3 มี.ค. 61 คุณดวงกมล ปณ.ทัพทัน - ED354308685TH
  2 มี.ค. 61 คุณภัชราภรณ์ ปณ.มีนบุรี - EU129508211TH