แจ้งรายชื่อการส่งหมอนฟักทองให้ลูกค้าทราบ

ประจำเดือน พ.ค. - เม.ย. 2561

ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าค่ะ

  วันที่ส่งสินค้า
  ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
  พัสดุธรรมดา/ลงทะเบียน
  พัสดุ EMS
  21 พ.ค. 61 คุณศรีวรรณา จ.ชลบุรี - EU863740036TH
  21 พ.ค. 61 คุณนันทิกา จ.กาฬสินธิ์ PB822642933TH -
  18 พ.ค. 61 คุณนงลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ RB142968053TH -
  17 พ.ค. 61 คุณทองมา จ.ศรีสะเกษ PB822642935TH -
  17 พ.ค. 61 คุณทองมา จ.ศรีสะเกษ PB822642927TH -
  15 พ.ค. 61 คุณปราณี ปณ.ดำเนินสะดวก PB822642003TH -
  15 พ.ค. 61 คุณปราณี ปณ.ดำเนินสะดวก PB822642017TH -
  14 พ.ค. 61 วันพืชมงคล
  ปิดร้าน
  ปณ.ไทยหยุดทำการ
  8 พ.ค. 61 คุณตรีเนตร ปณ.แม่เมาะ - EU863700006TH
  8 พ.ค. 61 คุณปราณี ปณ.ดำเนินสะดวก PB822641011TH -
  7 พ.ค. 61 คุณพิภพ ปณ.สวนแตง - EU863699475TH
  5 พ.ค. 61 คุณรัตพล ปณ.หาดใหญ่ PB822640625TH -
  3 พ.ค. 61 คุณวิมล ปณ.ลาดพร้าว - EU863703055TH
  2 พ.ค. 61 คุณจิตรา ปณ.ร่อนทอง - EU863679586TH
  2 พ.ค. 61 คุณสุดารัตน์ ปณ.กระทุ่มแบน - EU863679572TH
  27 เม.ย. 61 คุณมณีรัตน์ ปณ.สมุทรสาคร - EU863676616TH
  21-24/4/61 บวชชีพราหมณ์
  ปิดร้าน
  -
  21 เม.ย. 61 คุณจิราภรณ์ ปณ.ทองแสนขัน - EU863670817TH
  17 เม.ย. 61 คุณamm ปณ.บางปะกง - EU863664785TH
  13-16/4/61 วันสงกรานต์
  ปิดร้าน
  ไปรษณีย์หยุดทำการ
  11 เม.ย. 61 คุณอโนทัย ปณ.จระเข้บัว - EU863672490TH
  10 เม.ย. 61 คุณอณิชา ปณ.บางขุนเทียน - ER930834921TH
  10 เม.ย. 61 คุณอณิชา ปณ.บางขุนเทียน - ER930834921TH
  9 เม.ย. 61 คุณรุจิรา ปณ.กระสัง RM002020816TH -
  9 เม.ย. 61 อุทุมพร ปณ.หาดใหญ่ - EU863660001TH
  7 เม.ย. 61 กิรณา ปณ.แหลมงอบ - EU863657325TH
  3 เม.ย. 61 คุณจุฬาทิพย์ จ.ปทุมธานี - EU863643459TH
  2 เม.ย. 61 กิตติญา ปณ.สามเสนในฯ - EU129592506TH