แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน ต.ค.-พ.ย.2564

วันที่ส่ง
ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
ขนส่ง
3 พ.ย. 2564
คุณปรมาภรณ์ จ.กาญจนบุรีิ
Flase Express
3 พ.ย. 2564
คุณปนัดดา จ.ชัยภูมิ
Flase Express
30 ต.ค. 2564
คุณดวงใจ จ.ฉะเชิงเทรา
J&T Express
23 ต.ค.64
คุณศุภรัตน์ จ.สงขลา
Flase Express
7 ต.ค.64
คุณสุภามาศ จ.ชุมพร
J&T Express
7 ต.ค.64
คุณเบียร์ จ.นครสวรรค์
J&T Express
25 ก.ย.64
คุณภาสกร จ.ศรีสะเกษ
Flash Express
14 ก.ย.64
คุณคณิพรรณ จ.ชลบุรี
Flash Express
13 ส.ค.64
คุณทาริกา จ.นครปฐม
Flash Express